Teenused

Kinnistu ost

Kinnistu müük on lihtne protsess, mis ei nõua meeletut planeerimist ja ettevalmistamist ning see on hea võimalus tulu teenimiseks.

Lepalaane meeskond teeb kõik endast oleneva, et pakkuda maaomanikule tema kinnistu eest parimat hinda. Parima tulemuse saamiseks viime läbi hulgaliselt päringuid, uurime erinevaid maa kasutamise võimalusi ja potentsiaali, keskendume asukohale ja ligipääsule, hindame kinnistul olevaid saadusi ja vaatame üle ka kinnistule seatud võimalikud piirangud. Parima ülevaate ja pakkumise saamiseks võta meiega ühendust.

dji_fly_20230504_195804_121_1683267772934_photo

Metsamaa ost

Metsamaa müümine või raiete tegemine sõltub omaniku eesmärkidest ja vajadustest ning võib erinevates olukordades olla sobivaim valik. Metsamaa müük võib olla hea valik, kui omanikul puudub huvi või võimalus metsa kasvatamise ja hooldamise vastu. Metsamaad on võimalik eraldada ka suuremast kinnistust, näiteks talu – ja põllumaadest ning müüa eraldiseisva kinnistuna. Parima ülevaate ja pakkumise saamiseks võta meiega ühendust.

dji_fly_20230504_200548_133_1683267583739_photo

Põllumaa ost

Ligi kaks kolmandikku Eestis olevast põllumaast on väikemaaomanike käes. Põllumaad renditakse enamasti suurmaaomanikele välja ja saadakse sellelt iga-aastast renditulu. Rendihind sõltub paljudest teguritest, näiteks maa asukohast, suurusest, mulla viljakusest, kättesaadavusest ja kvaliteedist. Rendihind võib varieeruda ka sõltuvalt konkreetsest piirkonnast, samuti nõudlusest ja pakkumisest. Küll aga pole väikeomanikele väljamakstav renditulu ja põllumaa turuhinna suhe kuigi kõrge ja ei pruugi isegi inflatsiooni numbreid ületada. Põllumaa müügist saadud vahendid võib ära kasutada mõneks muuks investeeringuteks, mis aitab saavutada suuremat kasumit kui maa välja rentimine.

Meie ei hinda kõrgelt ainult hea boniteedi ja parima ligipääsu ning asukohaga viljakaid põllumaid, vaid väärtustame ka vähemviljakamaid rohumaid. Pakkumise saamiseks võta kindlasti ühendust meie meeskonnaga.

dji_fly_20230504_202642_164_1683266925416_photo

Metsakultuuride istutamine

Alati ei peagi ise metsa uuendamiseks midagi tegema, mitmed kasvukohad uuenevad sobivate puuliikidega ise. Tõhusaim viis siiski metsa uuendamiseks pärast lageraiet on uue metsa istutamine. Selleks puhuks on vaja pärast raiet maapind ette valmistada, valida sobivad taimed vastavalt kasvukohatüübile ning teostada istutamine. Meiega koostööd tehes leiad lahenduse kõikidele töödele, alates raie teostamisest – istutamiseni välja. Parima pakkumise saamiseks võta ühendust meie meeskonnaga.

dji_fly_20230504_202334_158_1683267102294_photo

Raieõiguste ost

Raiete vajalikkus ja sagedus sõltub paljudest teguritest, nagu metsa vanus, puuliikide koosseis, kasvutingimused, metsa kasutamise eesmärkidest ja majandamise strateegiast. Metsa hea tervisliku seisundi ja kvaliteetse puidu saamise eesmärgil tuleks metsa hooldada tihedamini kui arvatakse.

Metsa kasvatamine on pikk protsess ja suurem osa sellest läheb järgmisele põlvkonnale edasi. Seetõttu võib otsustaja rolli sattuv maaomanik olla vägagi kõhklev ja tõrges metsa majandamise osas, seda enam kui jutuks tuleb lageraie teostamine. Raieküpse metsa mittemajandamine pikas perspektiivis muudab metsast saadavate sortimentide kvaliteeti ja puistu hinda. Nii nagu kõik teised elusolendid, jäävad ka metsas kasvavad puud vanaks ja hakkavad ajapikku oma väärtust kaotama. Metsa õigeaegselt mittemajandades võime selle „käest ära“ lasta. Puud võivad nakatuda erinevate haigustega, mets muutub hapraks – tekivad tormikahjustused ja siinkohal ei päästa metsa ainult sanitaarraiete teostamine. Seetõttu on parim viis jätkusuutlikuks majandamiseks raieküpses metsas lageraie teostamine ning uue metsa istutamine. Pakkumise saamiseks võta ühendust meie meeskonnaga.

dji_fly_20230428_151504_34_1682689847065_photo